När ska jag avsluta en parterapi?

Om du har gått i parterapi under en längre period men fortfarande känner dig orkeslös och nedstämd så kanske det är så att metoden som din terapeut använder sig av inte fungerar på dig. Det är helt OK att byta metod och terapeut om man upplever att parterapi i Stockholm inte ger några resultat. Hur vet man om samtalsterapi inte fungerar? Det kan ju vara så att man ser viss förbättring men att det ändå känns som att det hela är slöseri med tid. Här är några viktiga punkter att betänka då man funderar på att ge upp samtalsterapin och börja äta mer choklad istället…

Samverkan mellan terapeut och patient

Att parterapi fungerar för de allra flesta råder det ingen tvekan om, men då den inte gör det så kan det vara extra intressant att se på vad den viktigaste komponenten av terapin är. Det har visat sig i flera olika studier att samverkan mellan terapeut och patient är oerhört viktigt. Om du upplever att du inte kan vara dig själv eller att din terapeut inte förstår dig så kan detta vara anledningen till att den parterapi i Stockholm som du får inte fungerar. Visst kan det ta tid att komma in i behandlingen men de allra flesta känner redan vid första mötet om de känner sig bekväma med sin terapeut eller inte. Om du inte gör det så bör du byta terapeut och inte bli kvar i en situation där du inte gör några framsteg.

Ett känslomässigt stöd

Det är viktigt att man får ett känslomässigt stöd från sin terapeut i Stockholm. Man ska uppleva att man får tid till att berätta det man vill ha sagt och att terapeuten lyssnar noga. Om din terapeut ständigt svarar i telefon och bemöter dig med en frånvarande blick så får du inte det känslomässiga stöd som du behöver. Det är heller inte så att en terapeut ska jamsa med och ge dig uppdraget att lösa dina egna problem. Ett verkligt känslomässigt stöd innebär att terapeuten lyssnar noga, ger dig empati men även råd och förslag som innebär att du förändrar ditt synsätt och din tankegång. Det är givetvis en balansgång att göra detta utan att du som patient blir sårad och det här är något som bara duktiga terapeuter klarar av. Får du inte rätt stöd och råd som du kan ta till dig så är risken stor att terapin inte kommer att fungera.

Många terapisessioner och ingen skillnad

Visst händer det att det räcker med några få besök för resultat. De flesta får dock räkna med minst 5 terapitillfällen innan en skillnad kan urskiljas. Om man däremot har gått i parterapi i Stockholm under en längre tid och fortfarande inte upplever någon skillnad så har terapin inte fungerat! För att veta om terapin fungerar så måste man även vara medveten om vad det är man vill förändra. Detta är något som man under de första mötena benar ut så att parsterapin får ett tydligt mål. Det kan ju vara så att man trivs med sin terapeut men att metoderna som används inte är optimala. Det här är dock inte lika vanligt som att terapin havererar för att man inte kommunicerar på ett bra sätt med sin terapeut.

 

21 Nov 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)