Existentiell parterapi enligt Rollo May

Existentiell parterapi fokuserar på hur individen reagerar på de existentiella frågor och problem som är del av varje människas liv, och hur man på ett sunt sätt kan hantera dem. Faktorer såsom kärlek, vilja, frihet och ansvar är sådant som kan skapa problem och ångest i vardagen. I en parrelation kan det behövas verktyg för att lära sig hantera dem och hitta en livsstil där man både är hel i sig själv och kan finna lycka i sina relationer. Rollo May är ett av namnen som dyker upp då man talar om denna terapiform. Han spenderade sitt liv med att finna sätt att bättre förstå de existentiella problem många människor brottas med, och finna lösningar i den existentiella terapins metoder. Om du du söker en "existentiell" parterapeut så är Rollo May sannolikt den stora "husguden".

Den kännande människan

Rollo May baserade sin terapi på en grundläggande humanistisk inställning, vilket är ett genomgående tema inom existentiell terapi. Istället för att döma vissa beteenden eller se problematiska känslor som brister hos individen, något ganska vanligt i föråldrade terapiformer, såg May dem som normala, mänskliga reaktioner på existentiella problem. Som människor brottas vi alla med ensamhet, längtan efter kärlek, konflikten mellan en rebellisk sida och det normativa som vi ser i samhället och så vidare. Rollo Mays idéer kretsar kring att finna en hälsosam balans mellan olika motstridiga delar av vår personlighet så att alla behov tillfredställs utan att någon del får för stor uppmärksamhet och blir till en besatthet.

Den fria viljan

En viktig del i Rollo Mays arbete kretsar kring hur människan brottas med viljan. Han definierar vilja som förmågan att förverkliga önskningar, och detta är något som många kämpar med. Problemet ligger i att önskningar och drömmar är fantasins kreationer och det krävs stor vilja och mycket arbete för att genomföra dem. Att drömma om en bättre parrelation är enkelt, men den självdisciplin som krävs för att nå dit är en stor utmaning. Det räcker inte att bara drömma, men samtidigt kan man heller inte nå sina mål endast med benhård disciplin enligt May. Det krävs balans mellan viljestyrka och kärlek för att nå sina mål på ett sunt sätt, balans mellan den praktiska och realistiska sidan av jaget som ser till att nå målet, och fantasin och kärleken som skapar målet.

Utvecklingsstadier

Rollo May baserar sina idéer på vad han kallar för utvecklingsstadier där vi kan befinna oss på olika utvecklingsstadier under livet, oavsett ålder. Målet är dock att vara en sund, kreativ vuxen som är självförverkligad och kan hantera existentiella problem och rädslor, och låta dem bli konstruktiva delar i livet istället för hinder. May menade exempelvis att ångest, en oundviklig del av livet, på så sätt kan ses som en viktig del i individens utveckling. Ångesten tvingar individen att möta sina rädslor och modigt konfrontera dem vilket i längden stärker individen och skapar trygghet inifrån.

12 Aug 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)