Olika terapiformer

Om du bor i Stockholm med omnejd så har du ett stort urval av parterapeuter och inriktningar att välja emellan. I likhet med all annan terapi är parterapin under ständig utveckling. Vi börjar med ett par "terapi-skolor" för att sedan fylla på med flera.

 

Psykosyntes

Psykosyntes är en praktisk psykologi som även kan inkludera djupt existensiella frågor. Psykosyntesterapi kännetecknas av en holistisk syn på människan, Fokus ligger på det friska i varje människa. Varje smärta eller problem ses som en möjlighet till att utvecklas. Att utveckla ens "Vilja" har en central plats inom psykosyntesen. De flesta parterapeuter, med psykosyntes som grund, är privat verksamma.

 

Imago

Metoden bygger på en objektsrelationsteoretisk psykologi. Ett viktigt inslag är att utgå  ifrån "mindfulness", d.v.s. medveten närvaro. Ett parsamtal baserat på Imago består av tre steg: spegling, validering och empati. Genom dessa tre steg kan båda parterna blir hörda, får bekräftelse för sin upplevelse och förståelse för sin verklighet. De flesta parterapeuter, med imago som grund, är privat verksamma.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)